overlay

Suriyeli sağlık çalışanlarına yönelik üreme sağlığı eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığı ve UNFPA işbirliği ile 2-3-4/11-12-13/16-17-18 Temmuz tarihleri arasında İlimizde Göçmen sağlığı Merkezleri ve çadırkentlerde Görev yapan Suriyeli Sağlık Personellerine yönelik Üreme Sağlığı Yöntem Danışmanlığı eğitimi düzenlendi. 

Bu eğitim ile üreme sağlığı hizmetlerine erişim sağlanarak anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi, kaliteli hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi bilgi, tutum ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır. İlimizdeki göçmen sağlığı merkezi ve çadır kentlerde görevli Suriyeli 21 uzman hekim, 15 pratisyen hekim, 41 hemşire ve ebe katıldı. Eğitim sonrasında katılımcılara katılım belgeleri verildi.

  • 2018-üremeeğitimi (1).JPG
  • 2018-üremeeğitimi (2).JPG
  • 2018-üremeeğitimi (3).JPG
  • 2018-üremeeğitimi.JPG