Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

İl içindeki eczaneler ve ecza depolarının gerek açılış, gerek çalışmaları sürecindeki işlemleri düzenleyip, yasa ve emirlere uygun faaliyet gösterip göstermediklerini izleyen; uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını denetleyen; uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarlar için özel reçetelerle ilgili işlemleri yapan; farmasötik ve tıbbi madde, ilaç ile kimyevi madde üretim yerleri ve mümessil ecza depolarının gerek açılış, gerek çalışmaları sürecindeki işlemleri düzenleyip, yasa ve emirlere uygun faaliyet gösterip göstermediklerini izleyen, ilaçların tıbbi amaçla kullanımını denetleyen, yetkisiz kişilerce ve izinsiz yerlerde ilaç üretim ve satışı yapılmamasını sağlayan; kozmetik üretim yerleri ile ilgili çalışma sürecindeki işlemleri düzenleyip, yasa ve emirlere uygun faaliyet gösterip göstermediklerini izleyen, kozmetiklerin piyasa kontrolüne ait işlemleri düzenleyen v e belirtilen konulara ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli biçimde değerlendiren bir birimdir.

Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetimi Birimi

24 Aralık 2021