overlay

2018 Yılı Haziran- Temmuz Dönemi SHS Dışı Personelin İller Arası Yer Değişikliğine İlişkin Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Münhal Yerler Listesi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına ilişkin Yönerge çerçevesinde;İl Sağlık Müdürlükleri ile bağlı sağlık birimlerinde Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (A) bendi kapsamında görev yapan personele yönelik Haziran Temmuz dönemi Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü münhal yerler listesi aşağıdaki linktedir.