overlay

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Tüm Personellerine Yönelik Temel İlk Yardım Uygulama Eğitimi Verilmiştir.

Şanlıurfa Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Eğitim Birimimize başvuran Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü personellerine yönelik 16 saat 2 iş günü Temel İlk Yardım Eğitimi verilmiştir.

Kurumlarda İş Güvenliği kapsamında ilk yardımcı personel bulundurma zorunluluğu bulunduğundan dolayı İlk yardım yönetmenliği MADDE 19 kapsamında;  

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı

bulundurulması zorunludur.’’ Kurumumuza başvuran Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay tüm personellerine yönelik Genel İlk yardım bilgileri, Hasta yaralı, Temel yaşam desteği, Kanama, Yaralanma, Kırık, Çıkık, burkulma, Zehirlenme, bilinç bozukluğu, yanık sıcak çarpmaları- donma, hayvan ısırığı, vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım ve hasta yaralı taşıma teknikleri konularında eğitimi verilmiştir.

Op. Dr. Himmet DURGUT

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü

  • 20.zırhlı1.jpg
  • 20.zırhlı2.jpg
  • 20.zırhlı3.jpg