overlay

2018 Yılı Asm/Ahb 1. Periyodik Değerlendirmeleri

25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve  30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 21/07/2017 tarih ve 1828 sayılı yazısı kapsamında İlimizdeki gruplu tüm aile hekimliği birimlerinin 2018 yılı 1. period ziyaretleri 01 Mart -01 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. ASM/AHB’lerin mevcut grup kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. Sorun yaşanmaması ve eksik evrak durumuna düşmemesi için Aile Hekimlerimizin bu Gruplandırma kriterlerini hassasiyetle gözden geçirmeleri önemle rica olunur.  Denetim için ayrıca bir tarih verilmeyecek olup; 01 Mart -01 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacaktır
Not: Gruplandırma kriterleri  ile ilgili bilgi ve belgeler, Müdürlüğümüz web sitesi  Aile Hekimliği Birimi Gerekli Dokümanlarda güncellenmiştir.

Gruplu ASM/AHB tarafından mevcut ASM bünyesinde güncel olarak bulunması gereken ve denetim ekibine sunulacak belgeler aşağıda belirtilmiştir: (Belgelerde eksiklik olması halinde değerlendirme raporu eksik evrak olarak yazılacak ve bu doğrultuda işlem tahsis edilecektir.)

1.Gruplandırma Değerlendirme Tablosu İçin (Her AHB için ayrı ayrı doldurulacaktır.) Tıklayınız.(Denetim Ekibine Sunulması Gereken Belge )

2.Esnek Mesai Çizelgesi İçin Tıklayınız. (ASM’de      Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

3.Bebek dostu aile hekimliği birimi belgesine İçin Tıklayınız. (ASM’de      Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

4.Temizlik Görevlisi Personelin Taahhütnamesi İçin Tıklayınız. (ASM’de      Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

5.Tıbbi Sekreter Taahhütnamesi İçin Tıklayınız. (ASM’de     Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge )

6.EK Personel Çalışma Gün ve Saatleri İçin Tıklayınız. (ASM’de     Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

7.ASM/AHB Çalışma Planı İçin Tıklayınız. (ASM’de     Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

8.İnternet Adresi Beyanı İçin Tıklayınız. (ASM’de   Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

9.ASM Krokisi İçin Tıklayınız. (ASM’de    Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

10.Tıbbi Cihazların Periyodik Bakım Evrakları İçin Tıklayınız. (ASM’de   Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

11.Aile Sağlığı Merkezi Teknik Donanımı İçin Tıklayınız. (ASM’de   Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

12.Aile Sağlığı Merkezi Fiziki Şartları İçin Tıklayınız. (ASM’de   Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

13.Aile Sağlığı Merkezinde Bulunması Gereken Zorunlu İlaçlar İçin Tıklayınız. (Denetim Ekibine Sunulması Gereken Belge)

14.Acil Çantasında Bulunması Gereken İlaç ve Malzemeler İçin Tıklayınız. (Denetim Ekibine Sunulması Gereken Belge)

15.SGK İşe Giriş Bildirgesi,Hizmet Sözleşmesi(çalışan personel ile imzalanmış şözleşme örneği ),Son 6 aylık fatura ve maaş bordosu  Tıklayınız.(Denetim Ekibine Sunulması Gereken Belge )

16.Güvenlik Kamerası Tıklayınız. (ASM Bünyesinde Aktif Olarak Bulundurulmalı)

17.ASM  Tabelası  İçin Tıklayınız. (İlgili ASM Bünyesinde Güncel Olarak Bulundurulmalı)