overlay

Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci Maddesi uyarınca 2018 yılı itibarıyla Mesul Müdür Sertifikalarının geçerlilik süresi dolmuş/dolacak olan sertifika sahipleri için Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılının ilk çeyreğinde güncelleme eğitimi yapılması planlanmıştır.

Bu kapsamda; İlimizdeki tüm Belediye Başkanlıkları ile Biyosdal Ürün Uygulama Hizmete veren firmaların bünyesinde Mesul Müdür olarak görev yapan ve 2018 yılı itibarıyla Mesul Müdür Sertifikalarının geçerlilik süresi dolmuş/dolacak olanların,ön başvurularını yapmak üzere 02.02.2018 günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA FİRMALARI