11.317 SÜREKLİ İŞÇİ YEDEK ALIM BAŞVURU SONUCU
14 Haziran 2024

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi ve Marangoz” mesleklerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 11.317 yedek alımı için 29 Mayıs – 10 Haziran 2024 tarihlerinde noter huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir.

  - Kura neticesinde yedek olarak atanmaya hak kazananların başvuru belgeleri teslim alınmıştır.

- Başvuruları teslim alınan adayların komisyonumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu Ek-1 de başvuruları kabul edilmeyen ve başvuru yapmayan, Ek-2 de başvuruları kabul edilenlerin listeleri ekte sunulmuştur.

-   Başvuruları kabul edilenlerin atamaları Bakanlığımız tarafından yapıldığında web sayfamızdan duyurusu yapılacaktır.

EK-1.pdf
EK-2.pdf