“Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi” konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.
28 Mayıs 2024

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar birimi tarafından kamu ve özel hastanelerimizde görev yapan sürveyans sorumlularına ve İl Sağlık Müdürlüğümüz Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevre Sağlığı Birimlerinde görevli sağlık personeline yönelik 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi” konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. Bu kapsamda erken uyarı ve cevap sistemi, sürveyans tipleri, bulaşıcı hastalıklar bildirim sistemi, salgınla mücadele ve alınması gereken önlemler vb. konularda eğitim verilmiştir.

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .