overlay

Gruplu ASM /AHB’lerin 2021 Yılı 2. Periyodik Kontrol Değerlendirmeleri

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 23 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen asgari fiziki şartlar ve teknik donanımlar ile mülga THSK nın aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemleri konulu yazısı ve ekinde yer alan gruplandırma değerlendirme formu çerçevesinde gruplu tüm aile hekimliği birimlerinin 2021 yılı 2. periyodik kontrol ziyaretleri 20 Eylül 30 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

            ASM bünyesinde güncel olarak bulunması gereken ve denetim ekibine sunulacak belgeler aşağıdaki linklerde belirtilmiştir: (Belgelerde eksiklik olması halinde değerlendirme raporu eksik evrak olarak yazılacak ve bu doğrultuda işlem tahsis edilecektir.)

        Not: Gruplandırma kriterleri ile ilgili bilgi ve belgeler, Müdürlüğümüz web sitesinde Aile Hekimliği Birimi Gerekli Dokümanlarda güncellenmiştir.

gruplandirmarar.rar