overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN MESUL MÜDÜR EĞİTİMİ

           Bakanlığımızca, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 27. nci maddesine istinaden, 02-07 Mart 2020 ile 16-21 2020 tarihleri arasında 2 grup olarak Mesul Müdür Eğitimi planlanmış, ilk grubun eğitimi tamamlanarak sertifikaları verilmiş ancak, SARS-CoV-2 virüs salgını nedeniyle ikinci grubun eğitimi ertelenmişti.  

SARS-CoV-2 virüs salgınının kontrol altına alınması ve ülkemizde aşılama çalışmalarına bağlı olarak eğitimle ilgili kısıtlamalar kaldırıldığından daha önce planlanan ancak yapılamayan 2. grup katılımcılar öncelikli olmak üzere yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan yeni katılımcılar için sonbahar aylarında “Mesul Müdürlük Eğitimi” düzenlenmesine ilişkin duyuru Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün   https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-haberler/biyosidal-urun-mesul-mudur-egitimi-basvurulari-baslamistir.html adresinde ilan edilmiştir.

            İlgililere duyurulur.