overlay

Biyosidal Ürün Mesul Müdürlük Sertifika Güncelleme Eğitimi

 

 

               Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden 2010 yılında "Mesul Müdürlük Sertifikası Eğitimine" katılanların mevzuat gereğince on yıllık süresi dolanlara ve 2009 ile daha öncesi yıllarda sertifikası olup çeşitli sebeplerle güncelleme eğitimlerimize katılamayanlara yönelik olarak Bakanlığımızca Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 30 Kasım 2020 tarihinde "Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi" yapılması planlanmaktadır.

               Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinden  ilan edilmiş olup eğitime kesin katılım sağlayacak kişiler söz konusu bilgi ve belgeler ile 12 Kasım 2020 tarihine kadar Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimine  müracaat etmeleri ve katılımcıların Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr/ adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzun inceleyerek "Hesabım Başlığı"nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarını yapmaları ve işlem esnasında  söz konusu adres de yer alan kılavuzun kullanılması gerekmektedir.

            İlgililere duyurulur.

Gerekli Evrak Listesi

Kayıt ve Ders Takip Kılavuzu