overlay

2020 Yılı 2. Dönem Aile Hekimliği İzleme Değerlendirme Planı (Ek-1, Ek-2 Denetimleri)

25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin denetim başlıklı 33. Maddesine istinaden Aile Sağlığı Merkezlerinin Ve Aile Hekimliği Birimlerinin 2020 yılı 2. Dönem İzleme Değerlendirmeleri 12.11.2020 tarihinde başlayacak olup ASM ve AHB’lere ait denetim tarihleri web sitemizde yayınlanacaktır.
Denetimler Halk Sağlığı Başkanlığımız tarafınca usulüne uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
Planda belirtilen tarihlerde denetim yapıldıktan en az “10 gün” sonra kontrol denetimi yapılacak olup bu sürede eksikliklerini gidermeyen ASM ve AHB’ye yönetmeliğe uygun şekilde işlem tahsis edilecektir.
İlanda belirtilen ilgili tarihte tüm personelimizin görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezlerinde bulunmaları gerekmektedir. İlgili tarihte gezici sağlık hizmeti olan hekimlerimizin  gezici hizmetlerine gitmeyip  gerekli hizmet planı değişikliklerini hizmeti aksatmayacak şekilde bölgelerindeki İlçe Sağlık Müdürlüklerine önceden bildirmeleri gerekmektedir. Denetim tarihinde çok mühim haller dışında yıllık izin kullanmamaları önemle rica olunur.

2020 2. DÖNEM eK-1 eK-2 TARİHLER

EK-1.-EK-2