overlay

SÜREKLİ İŞÇİ YEDEK ALIM BAŞVURU DUYURUSU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında (Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi(Silahsız), Hastane Klinik Destek Elemanı,) 14.000 kadroya, sürekli işçi alımı başvuru, sınav, yerleştirme ve atama işlemleri Bakanlık Makamının 24.03.2020 tarihli ve 299 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Kura neticesinde, ilimiz emrine yedek olarak hak kazanan adayların başvuru belgeleri teslim alınmış, başvuru belgelerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu;

1 - Başvuru yapan ve yapılan başvuru neticesinde atamaya mani bir durum tespit edilmeyenlerin Ek-1’de adı geçenlerin başvuruları kabul edilmiştir.

Ek-1 Başvuruları Kabul Edilen

-Temizlik Görevlisi

-Güvenlik Görevlisi

2 - Başvuru yapan, başvuru belgelerinde yapılan inceleme neticesinde adli sicil kaydı tespit edilen (441*****960) Murat BAŞARAN Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08.04.2020 tarih ve E.1172 sayılı yazısının 4. Maddesine istinaden adı geçenin atama esas belge ibraz etmediğinden başvurusu kabul edilememiştir.