overlay

Konu Başlığı: YEDEK ALIMI BAŞVURU DUYURUSU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında (Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi(Silahsız), Hastane Klinik Destek Elemanı,) 14.000 kadroya, sürekli işçi alımı başvuru, sınav, yerleştirme ve atama işlemleri Bakanlık Makamının 24.03.2020 tarihli ve 299 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Atamaya yedek olarak hak kazanan adayların aşağıdaki sayıda ve sıra numarasından başlamak üzere 01.09.2020 - 07.09.2020 tarihleri arasında Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Güvenlik Görevlisi

Alınacak sayı:3 kişi

52. sıradakinden başlanmak üzere sırasıyla başvuruları alınacaktır.

 

Temizlik Görevlisi

Alınacak sayı:5 kişi

43. sıradakinden başlamak üzere sırasıyla başvuruları alınacaktı

 

NOT: İlan,  tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.