overlay

SÜREKLİ İŞÇİ ATAMA DUYURUSU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında (Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi(Silahsız), Hastane Klinik Destek Elemanı,) 14.000 kadroya, sürekli işçi alımı başvuru, sınav, yerleştirme ve atama işlemleri Bakanlık Makamının 24.03.2020 tarihli ve 299 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Atamaya yedek olarak hak kazanan adaylardan başvurusu kabul olanların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilimiz Sosyalleştirme Bölgesine atamaları yapılan adayların İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde ihtiyaç duyulan yerlere atamaları yapılmıştır. Ekteki tablolarda atama yerleri belli olanların 08-09-10.06.2020 tarihlerinde atamasının yapıldığı sağlık tesisinde göreve başlaması gerekmektedir. Süresi içinde atamasının yapıldığı görev yerine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

 

Liste

 

Ek – 1 -Güvenlik Görevlisi

 

Ek – 2 -Temizlik Görevlisi

 

Ek - 3 -Klinik Destek Elemanı

 

NOT: İlan, atananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.