overlay

2020 Yılı 1. Dönem Aile Hekimliği İzleme Değerlendirme Planı Ertelenme Duyurusu (Ek-1, Ek-2 Denetimleri)

25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin denetim başlıklı 33. Maddesine istinaden Aile Sağlığı Merkezlerinin Ve Aile Hekimliği Birimlerinin daha önce web sitemizde yayınlanmış olan2020 yılı 1. Dönem İzleme Değerlendirmelerine (EK-1 ve EK-2) ait denetim tarihleri Koronavirüs Hastalığından (Covid-19) ötürü ileri bir tarihe ertelenmiştir.