overlay

2019 Yılı 1.Dönem (Mayıs 2019 Dönemi) İl İçi Yer Değiştirme İlanı


ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MAYIS-2019 DÖNEMİ İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME ATAMA İLANI

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sağlık Personelinin (Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı) İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince 2019 Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atamaları aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

ATAMA TAKVİMİ

SIRA NO

AÇIKLAMA

TARİH

1

Müracaat Usullerinin ve münhal kadroların ilan edilmesi

25/04/2019

2

Sağlık Tesislerince Başvuruların Alınması

25/04/2019 – 30/04/2019

3

Müracaatların Komisyonca kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı ile Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

 

15/05/2019

USUL VE ESASLAR

 1. Personel Standart Kadro Cetveli esas alınarak, açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar ile Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına dair Yönergenin Atanma Dönemleri Başlıklı 7. Maddesi Mayıs dönemi atamaları ve 8. maddesine istinaden Müdürlüğümüz Atama Komisyonunca Personelin görev yaptığı birimin personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak münhal kadrolar  Müdürlüğümüzün http://www.urfasaglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
 2. Tayin başvurularının müraccat tarihleri arasında alınarak EBYS’den üst yazı ile (her müracaat için ayrı ayrı üst yazı) 30/04/2019 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir.(Dilekçe ve ekleri pdf ortamında taratılarak EBYS sisteminden gönderilecek. Evrakların asılları kesinlikle gönderilmeyecektir.)
 1. Yerleştirme işleminde 01.01.2019 tarihinde PBS’de yayınlanan Hizmet Puanı listesi baz alınacağından; başvuru yapacak personelin, başvuru formlarının ekine, Personel Bilgi Sistemi üzerinden alınmış, 01.01.2019 tarihi itibariyle güncellenmiş, Hizmet Puan dökümünü gösterir ekran çıktılarına itirazı olmadığını yazıp imzalayarak mutlak suretle başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.
 1. Komisyon kararıyla ilan edilen Münhal Kadroların yer aldığı listeden en fazla 5 (beş) tercih yapılabilecektir. Bu listede yer almayan yerler tercih formunda belirtilirse "GEÇERSİZ TERCİH" kabul edilecektir. Tercih formları imzalanarak ve kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin idarecisine onaylatılıp süresi içerisinde sağlık tesisine teslim edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.
 2. Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 08/05/2019 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak birimine gönderdikleri takdirde müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.
 3. Hizmet puan esasına göre atama işlemleri yapılacak olup, aynı birimin, aynı hizmet puanına sahip birden fazla personel tarafından tercih edilmesi durumunda; personelin hizmet süresine , bu da eşit ise kura ile yerleştirilecektir.
 1. Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşmeli çalışan personel yerleştiği takdirde yerleştirme sonuçlarının http://www.urfasaglik.gov.trinternet adresinde ilan edildikten sonra 10 gün içerisinde Aile Sağlığı Elemanı olarak yürüttükleri görevlerinden istifa ettiklerine dair dilekçelerinin bir nüshasını Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına elden teslim etmek zorundadırlar.
 2. Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) ve Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) kadrolarında çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşa müracaat edebileceklerdir.
  1. Hizmet puanına esas beyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama işlemi iptal edilir.

              Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; tercihleri ve hizmet puanları doğrultusunda ilan edilen yerlere yapılacak olup sonuçlar Müdürlüğümüzün http://www.urfasaglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

 3. Açılan münhal kadrolara yerleştirilenlerin ayrılışları sağlık tesisi idarelerince atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır.
 4. Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

  MÜRACAAT SINIRLAMALARI

 5. 1-Kura son başvuru tarihi itibariyle; kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine en son atanma işlemini müteakip başlayış tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
 6. 2-2019 Mayıs Dönemi Şanlıurfa ilinde yer değiştirme suretiyle atamasında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemini veya atama kararını iptal ettirenler ile süresi içerisinde ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenler, bir yıl süre ile “Dönem Tayinine” başvuruda bulunamayacaklardır.
 7. 3-657 sayılı kanunun 45/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4924 sözleşmeli statüde görev yapan personel ile 663 Sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan personeller müracaat edemeyeceklerdir.
 8. 4-Başvuruda bulunacak personellerin başvuru döneminde görevlerinde fiilen çalışıyor olmaları gerekmektedir. Başvuru tarihinde ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları değerlendirilmeyecektir.
 9. 5-Aday Memurların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 10. 6-Müracaat evrakları imzasız olan ve 30/04/2019 tarihi mesai bitiminden sonra başvuru yapan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.


Münhal Kadrolar
Tayin Talep Formu