overlay

MÜLAKATA YAPILAN İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME SONUCU NİHAİ LİSTESİ

                                                                           MÜLAKATA YAPILAN İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME SONUCU NİHAİ LİSTESİ
                   Müdürlüğümüz tarafından mülakata alınıp Asil, Yedek ve Başarısız olanların listesi web sayfamızda yayınlanmış olup, listeye yapılan itiraz dilekçeleri 03-05 Nisan tarihlerinde alınmıştır. Güvenlik Görevlisi (Silahsız) için 17, Ambulans Sürücüsü için 5, Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi (Lisans-Önlisans) için 5, Veri Giriş Kontrol İşletmeni için 5, Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) için 4, Elektrikçi (Genel) için 1  ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı için 1 kişi itirazda bulunmuştur. Müdürlüğümüz sınav kurulu komisyonu 09.04.2019 tarihinde toplanarak yapılan itirazları değerlendirmiştir. Sürekli işçi adayların hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi düzeyleri, konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, tutum ve davranışlarına ilişkin kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirme sonucunda sözlü sınav soru cevap tutanakları ve aday değerlendirme formlarındaki puanlarda değişiklik yapmayı gerektirecek bir durum tespit edilmemiştir.  
 Tüm unvanlardaki nihai liste aşağıda yayınlanmıştır. 
 
İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup itirazda bulanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 10.04.2019

MÜLAKAT SONUCUNA YAPILAN İTİRAZ İSİM LİSTESİ

AMBULANS SÜRÜCÜSÜ

BİYO MEDİKAL CİHAZ TEKNOL. SERVİS DESTEK ELEMANI

ELEKTRİKÇİ (GENEL)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ (LİSANS)

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ (ÖN LİSANS)

VERİ GİRİŞİ KONTROL İŞLETMENİ

YARDIMCI KLİNİK ELEMANI (DİŞ)