overlay

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İLANI

Bakanlığımız taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce istihdam edilecek adayların sözlü sınav sonuçları aşağıda sunulmuştur

  1. Sınav sonuçlarına itirazlar 3-4-5 Nisan 2019 tarihlerinde (3 gün), 5 Nisan 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazların incelenmesi ve karar bağlanmasını müteakip Müdürlüğümüz internet adresinde 10.04.2019 tarihinde kesin sonuçlar ilan edilecektir.
  2. 10.04.2019 tarihinde açıklanan listede asil olarak atanmaya hak kazanan adayların Atanmaya Esas Belgelerini 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında, en geç 15 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra verilecek belgeler işleme alınmayacaktır.
  3. Müdürlüğümüzce 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak belge incelenmesi neticesinde, belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenler, atanmaya esas evraklarını teslim etmeyenler ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesine göre Bakanlığımız tarafından ataması uygun görülmeyenlerin yerine sırasıyla yedek adaylardan belge istenebilecektir.
  4. Bu ilan; sınav sonucunda ASIL olarak başarılı olan adayların kesin olarak atamasının yapılacağı anlamına gelmemekte olup başarılı olan ve listede ASIL olarak belirtilen adayların kesin atama işlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının sonuçlanması ve gerekli belge kontrollerinden sonra Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
  5. İş bu ilan ve konu ile ilgili web sitemizden duyurusu yapılan tüm ilanlar ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT: Evrak teslim işlemleri sınav takviminde belirtilen tarihlerde hafta içi mesai (08:00 / 17:00)saatlerindeteslim alınacaktır.

Atamaya esas evraklar, asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan şahsen alınacaktır.


GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

ATAMAYA ESAS BELGELER

ELEKTRİKÇİ (GENEL)

BİYO MEDİKAL CİHAZ TEKNOL. SERVİS DESTEK ELEMANI

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ (LİSANS)

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ (ÖN LİSANS)

AMBULANS SÜRÜCÜSÜ (1)

VERİ GİRİŞİ KONTROL İŞLETMENİ

YARDIMCI KLİNİK ELEMANI (DİŞ)

AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU

SINAV TAKVİMİ