overlay

Aile Sağlığı Merkezlerinin Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ECBS) Kayıt İşlemleri

Bilindiği gibi; Daha önce "Ulusal Atık Taşıma Formu" ile teslimatı yapılan Tıbbi Atıklar ve bu atıklara ait yıllık beyanların yapıldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı online.cevre sisteminin 11.05.2018 tarihi itibariyle kapatıldığı,  2018 yılı itibariyle Tıbbi atıkların teslimat ve yıllık beyanlarının, Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ECBS)  üzerinden yapılacağı tüm İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Aile Sağlığı Merkezlerimize müdürlüğümüz 27.09.2018 tarih ve E.26875 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.

             Bu nedenle Aile Sağlığı Merkezlerimizin eski sistemden yeni sisteme aktarılması ve 2018 yılı atık verilerinin Mart Ayı sonuna kadar sisteme girilmesi gerekmektedir.

 

            Aile Sağlığı Merkezlerinin yeni sisteme aktarılması işlemleri ile ilgili görsel sunuma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0414 318 7391

 

            https://sanliurfaism.saglik.gov.tr/TR,127780/cevre-sagligi-birimi.html