overlay

Gruplu ASM/AHB’lerin 2019 Yılı 1. Periyodik Kontrol Değerlendirmeleri

Gruplu ASM/AHB’lerin  2019 Yılı 1. Periyodik Kontrol  Değerlendirmeleri

            Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilen asgari fiziki şartlar ve teknik donanımlar ile aynı yönetmeliğin Ek(1)’inde yer alan gruplandırma kriterleri çerçevesinde gruplu tüm aile hekimliği birimlerinin 2019 yılı 1. periyodik kontrol ziyaretleri 11 Mart - 11 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

            ASM bünyesinde güncel olarak bulunması gereken ve denetim ekibine sunulacak belgeler aşağıdaki linklerde belirtilmiştir: (Belgelerde eksiklik olması halinde değerlendirme raporu eksik evrak olarak yazılacak ve bu doğrultuda işlem tahsis edilecektir.)

 

            Not: Gruplandırma kriterleri ile ilgili bilgi ve belgeler, Müdürlüğümüz web sitesinde Aile Hekimliği Birimi Gerekli Dokümanlarda güncellenmiştir.


1.Gruplandırma Değerlendirme Tablosu İçin (Her AHB için ayrı ayrı doldurulacaktır.) Tıklayınız.(Denetim Ekibine Sunulması Gereken Belge )

2.Esnek Mesai Çizelgesi İçin Tıklayınız. (ASM’de      Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

3.Bebek dostu aile hekimliği birimi belgesine İçin Tıklayınız. (ASM’de      Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

4.Temizlik Görevlisi Personelin Taahhütnamesi İçin Tıklayınız. (ASM’de      Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

5.Tıbbi Sekreter Taahhütnamesi İçin Tıklayınız. (ASM’de     Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge )

6.EK Personel Çalışma Gün ve Saatleri İçin Tıklayınız. (ASM’de     Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

7.ASM/AHB Çalışma Planı İçin Tıklayınız. (ASM’de     Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

8.İnternet Adresi Beyanı İçin Tıklayınız. (ASM’de   Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

9.ASM Krokisi İçin Tıklayınız. (ASM’de    Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

10.Tıbbi Cihazların Periyodik Bakım Evrakları İçin Tıklayınız. (ASM’de   Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

11.Aile Sağlığı Merkezi Teknik Donanımı İçin Tıklayınız. (ASM’de   Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

12.Aile Sağlığı Merkezi Fiziki Şartları İçin Tıklayınız. (ASM’de   Gruplandırma Dosyasında Güncel Olarak Bulundurulması Gereken Belge)

13.Aile Sağlığı Merkezinde Bulunması Gereken Zorunlu İlaçlar İçin Tıklayınız. (Denetim Ekibine Sunulması Gereken Belge)

14.Acil Çantasında Bulunması Gereken İlaç ve Malzemeler İçin Tıklayınız. (Denetim Ekibine Sunulması Gereken Belge)

15.SGK İşe Giriş Bildirgesi,Hizmet Sözleşmesi(çalışan personel ile imzalanmış şözleşme örneği ),Son 6 aylık fatura ve maaş bordosu  Tıklayınız.(Denetim Ekibine Sunulması Gereken Belge )

16.Güvenlik Kamerası Tıklayınız. (ASM Bünyesinde Aktif Olarak Bulundurulmalı)

17.ASM  Tabelası  İçin Tıklayınız. (İlgili ASM Bünyesinde Güncel Olarak Bulundurulmalı)