overlay

Sosyal medya da öğrenci raporları ile ilgili spekülasyonlar yapılmaktadır.

Sosyal medya da öğrenci raporları ile ilgili spekülasyonlar yapılmaktadır.  Sağlık raporları ile ilgili mevzuat aşağıda olup kamuoyuna saygıyla duyurulur...

    08.02.2002 tarihli ve 24665 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2002/3654 sayılı bakanlar kurulu kararı gereğince öğrencilerin öğrencilikle ilgili  sağlık kuruluşlarından eğitim için talep edecekleri sağlık kurulu raporu için öğrenci ön kayıt belgesini ibraz etmesi halinde ücret talep edilmemektedir.

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi hükmü;

  1. 08.02.2002 tarihli ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişilerden sağlık kurulu rapor bedeli alınmayacağı kararlaştırıldığından, bu kişilerden ücret talep edilmeyecektir. Ancak bu hizmetler ilgili nazım hesaplarda takip edilmek üzere muhasebeleştirilecektir.

i.1- Öğrencilerin öğrenci belgesini ibraz etmesi koşuluyla yurda kayıt, yurt dışı eğitimi, staj gibi eğitim için talep edilen raporlarından ücret talep edilmezken ehliyet, silah ruhsatı, seyahat amaçlı raporlar gibi özel amaçlı raporlar için ücret talep edilecektir.

 Öğrencilerin E-Devlet kapısını kullanarak aldıkları belgeler sağlık hizmet sunucularında kimlik tespiti ve sağlık raporlarında öğrencilik işlemlerine esas işlemlerde kabul edilecektir. Bu sebeple yapılan ön kayıt neticesinde E-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgelerinin ibrazı halinde okula kayıt, yurda kayıt için talep edilen raporlarından ücret talep edilmeyecektir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 3’üncü maddesinde, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları işyeri olarak değil bir eğitim-öğretim kurumu olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle bu kurumlara öğrenci kayıtlarında gerekli olan raporlardan öğrenci belgesi veya ön kayıt neticesinde E-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgelerinin ibrazı koşuluyla ücret tahsil edilmeyecektir.

Belgeler e-Devlet kapısı internet sitesi üzerinde bulunan belge doğrulama sekmesinden, belge sahibinin T.C. kimlik numarası ve belge üzerindeki barkod numarası girilerek sağlık hizmet sunucusunca kayıt esnasında doğrulanacaktır.