5 Haziran Dünya Çevre Günü
05 Haziran 2024

İnsanoğlu varoluşundan beri çevresi ile etkileşim içerisinde olup, çevresel bozulma insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Hava kirliliği, su kirliliği ve iklim değişikliği gibi bir dizi çevresel bozulmalar halk sağlığı sorununa katkıda bulunmaktadır. Tarımsal üretime geçiş, artan nüfus, yerleşim yerlerinin genişlemesi, ticaret yollarının gelişmesi, kentleşme ve sanayileşmenin artması gibi nedenlerle çevre sağlığı olumsuz etkilenmektedir. İnsanın, bugünü ve gelecek nesilleri için çevreyi korumaya ve geliştirmeye yönelik büyük bir sorumluluğu vardır. Bu bağlamda 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre konferansından bu yana her yıl 5 Haziran tüm dünyada “Çevre Günü” olarak kutlanmaktadır. Anayasamızın 56. Maddeside “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” şeklinde düzenlenmiş olup sağlıklı bir toplum için çevrenin ve suyun önemi vurgulanmıştır.

Son yıllarda önemli bir çevresel bozulma olan iklim değişikliğinin sonucu olarak gerçekleşen aşırı hava olayları, şiddetli fırtına ve yağışlar, bazı yerlerde kuraklık, artan deniz seviyeleri, orman yangınları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkilemiş ve sel ve toprak kaymalarına neden olmuştur. Türkiye’nin özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri gibi çölleşme tehdidi altındaki yarı kurak ve yarı nemli özelliğe sahip bölgelerinde; tarım, ormancılık ve su kaynakları açısından daha olumsuz sonuçlar görülmesi öngörülmektedir. Ayrıca Türkiye’nin ormanlarında toplu ağaç kurumaları, zararlı böcek salgınları ve yangınları artmıştır. İklim değişikliği nedeniyle kuraklık derecesinin artması bu tür olayların daha da artmasına neden olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2030 ile 2050 yılları arasında iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve sıcaklık stresi nedeniyle yılda yaklaşık 250.000 ek ölüm olması beklenmekte ve zararın maliyetinin ise 2030 yılına kadar her yıl 2-4 milyar ABD doları arasında olacağı tahmin edilmektedir. Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde var olan ölümlerin %24’ü çevreyle bağlantılıdır.

Çevresel sürdürülebilirliği ve halk sağlığını ön planda tutmak, çevre sağlığının insan yaşamında ki önemini vurgulamak adına, ülkemizde 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün içinde bulunduğu hafta her yıl farklı bir tema ile kutlanmaktadır. 2024 yılı için 5 Haziran Dünya Çevre gününün teması “Hepimizin Bir Dünyası Var” olarak belirlenmiştir.

Sağlıklı bir çevrede, sağlıklı nesillerle dileğiyle 5 Haziran Dünya Çevre günü kutlu olsun.