Aday Memur işlemlerini yürütecek personellere hizmet içi eğitim başarıyla düzenlenmiştir.
20 Mayıs 2024

Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında; Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde görev yapan aday memur işlemlerini yürüten personellere yönelik olarak Aday Memurluk Eğitimi yapılması amacıyla Hastanelerimizde, İlçe Sağlık Müdürlüklerimizde ve ADSM/ADSH’larda Aday Memur işlemlerini yürütecek personellere hizmet içi eğitim başarıyla düzenlenmiştir.

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .