Hastanelerimizde ve İlçe Sağlık Müdürlüklerimizde staj kabul işlemlerini yürütecek personellere yönelik hizmet içi eğitim başarıyla düzenlenmiştir.
20 Mayıs 2024

2024 yılı yaz dönemi staj planlamasına esas olmak üzere staj kontenjanlarının uygun bir şekilde Kurumlarımıza dağıtılması, staj işlemlerinin hızlı ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla Hastanelerimizde ve İlçe Sağlık Müdürlüklerimizde staj kabul işlemlerini yürütecek personellere yönelik hizmet içi eğitim başarıyla düzenlenmiştir.

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .