overlay

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

               Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden Bakanlık Makam Oluru doğrultusunda Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 18 Ocak-08 Şubat 2021 tarihleri arasında “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi” yapılması planlanmaktadır.   
            Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Bakanlığımız Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığının https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinde ilan edilmiş olup, eğitime kesin katılım sağlayacak kişiler söz konusu bilgi ve belgeler ile 02 Ocak 2021 tarihine kadar Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimine  müracaat etmeleri ve katılımcıların Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr adresinde "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzunu inceleyerek "Hesabım Başlığı"nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarını yapmaları ve işlem sırasında  söz konusu adres de yer alan kılavuzun kullanılması gerekmektedir.
            İlgililere duyurulur.

Gerekli Evrak Listesi