overlay

Yedek olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuruların sonucu


Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında (Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi(Silahsız), Hastane Klinik Destek Elemanı,) 14.000 kadroya, sürekli işçi alımı başvuru, sınav, yerleştirme ve atama işlemleri Bakanlık Makamının 24.03.2020 tarihli ve 299 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Kura neticesinde, ilimiz emrine yedek olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru belgeleri 20-21-22/05/2020 tarihlerinde teslim alınmış, başvuru belgelerinde yapılan değerlendirme sonucu;

1 - Başvuru yapan ve yapılan başvuru neticesinde atanmaya mani bir durum tespit edilmeyenlerin ek-1’de adı geçenlerin başvuruları kabul edilmiştir.

Ek-1 Başvuruları Kabul Edilen

-Temizlik Görevlisi

-Güvenlik Görevlisi

-Klinik Destek Elemanı

2 - Başvuru yapan, başvuru belgelerinde yapılan inceleme neticesinde adli sicil kaydı tespit edilen ek-2’de adı geçenin atama şartlarını taşımadığından başvurusu kabul edilmemiştir.

Ek-2

3 - Kura neticesinde yedek olarak atanmaya hak kazanıp, ek-3’te adı geçen ancak halen askerde bulunanın başvurusu alınmış ancak terhis tarihinden sonra dilekçe ile başvurması ve atama şartlarını taşıması halinde ataması yapılacaktır.

Ek-3