overlay

Kura neticesinde, ilimiz emrine asil olarak hak kazanan adayların başvuru belgeleri teslim alınmış, başvuru belgelerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu;

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında (Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi(Silahsız), Hastane Klinik Destek Elemanı,) 14.000 kadroya, sürekli işçi alımı başvuru, sınav, yerleştirme ve atama işlemleri Bakanlık Makamının 24.03.2020 tarihli ve 299 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Kura neticesinde, ilimiz emrine asil olarak hak kazanan adayların başvuru belgeleri teslim alınmış, başvuru belgelerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu;

1 - Başvuru yapan ve yapılan başvuru neticesinde atamaya mani bir durum tespit edilmeyenlerin ek-1’de adı geçenlerin başvuruları kabul edilmiştir.

Ek-1 Başvuruları Kabul Edilen

-Temizlik Görevlisi

-Güvenlik Görevlisi

-Klinik Destek Elemanı

2 - Başvuru yapan ancak sunmuş olduğu belgelerde Göreve Başlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler 6. Madde ve 8. Maddenin 1 ve 3 fıkralarında (Diploma/Mezuniyet belgesi ve Güvenlik kimlik kartı) belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan ek-2’de adı geçenlerin başvuruları uygun görülmemiştir.

Ek-2

3 - Başvuru yapan, başvuru belgelerinde yapılan inceleme neticesinde adli sicil kaydı tespit edilenlerin ek-3’te adı geçenlerin atama şartlarını taşımadığından başvuruları kabul edilmemiştir.

Ek-3

4 - Kura neticesinde atamaya asil olarak hak kazanıp, ek-4’te adı geçen ancak halen askerde olanların başvuruları alınmış ancak terhis tarihinden sonra dilekçe ile başvurmaları ve atama şartlarını taşımaları halinde atamaları yapılacaktır.

Ek-4