overlay

Yeni Promosyon Sözleşmesi Güncellenmiştir.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastaneler/Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde çalışan personellerimizin 01.01.2020 tarihinden itibaren maaşlarını alacakları bankanın belirlenmesi amacıyla 31/12/2019 da sona erecek promosyon sözleşmesi için 18/12/2019 tarihi saat 10:00'a kadar İl Sağlık Müdürlüğümüze sunulmak üzere Şanlıurfa tüm banka ve şubelerinden teklif alınacaktır. Şartname, Ek-1, banka yetkilisi mektubu ve teklif mektubu örneği ekte sunulmuştur.


 

Bilgi ve İrtibat :

Nazif PAKIR

0414 318 24 24 


Eski hali

Tekliflerin Sunulacağı Adres: :                               Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Bağlarbaşı  Mah.  İpekyol Cad.  Haliliye/ŞANLIURFA

   Yeni hali

Tekliflerin Sunulacağı Adres:

 

 

 

 

 

Eski Hali

İhale Son Teklif Verme Tarihi ve Günü :

 

İhale Son Teklif Verme Saati:

 

Yeni Hali

 

:

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Bağlarbaşı Mah. İpekyol Cad. Haliliye/ŞANLIURFA

 

 

 

 

17/12/2019

Salı

10:00

 

 

İhale Son Teklif Verme Tarihi ve Günü:

 

:

18/12/2019

Salı

İhale Son Teklif Verme Saati:

 

:

10:00

Madde 8- Bankacılık İşlem ve Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler

Eski Hali:

8.4.Banka, kurum tarafından gösterilecek (Ek 1’de yer alan tüm Kurum ve kuruluş hizmet binası yakınında en fazla 500 metre uzaklıkta olmak şartıyla) bir yere para yatırmalı BTM cihaz hizmeti sunmak zorundadır. Kurulacak/Hizmete sunulacak BTM cihazı için kurumdan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. BTM cihazında, haftanın her günü ve her saatinde banka yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlü olup, para bitmesi ve arıza gibi durumlarda en geç 4(dört) saat içerisinde müdahale ederek, mağduriyete sebebiyet vermeyecektir. Para yatırmalı BTM’nin kurulacağı/hizmete sunulacağı yere ait her türlü gider (kira, elektrik vb. giderler) bankaya aittir.Yeni Hali

Anlaşma yapılan banka personelden şubesi ve ATM/BTM cihazı bulunmayan il/ilçeler için  masrafını kendi karşılamak  suretiyle il/ilçede bulunan mevcut başka banka  ile anlaşarak  anlaştığı bankanın  şubelerinden  veya ATM/BTM’lerinden  yada ortak  nokta ATM/BTM’lerinden  personele ücretsiz hizmet verecektir. Bankanın bu şekilde  anlaşma yapması durumunda  hangi banka ile anlaştığını yazılı olarak 3(üç) iş günü içerisinde müdürlüğümüze bildirecektir.

           Başka bir bankaya ait ATM/BTM cihazı ve ortak nokta ATM/BTM cihazı bulunmayan il/ilçeler için  banka, kurum tarafından gösterilecek bir yere para yatırmalı ATM/BTM cihazı kurmak zorundadır. Banka kurulacak ATM/BTM cihazı  için kurumdan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Para yatırmalı ATM/BTM cihazının kurulacağı  yere ait her türlü gider( kira, elektrik vb.) bankaya aittir.

         Toplam Personel Sayısı 700’den fazla olan İl merkezindeki hastaneler   için  banka, kurum tarafından gösterilecek bir yere para yatırmalı ATM/BTM cihazı kurmak zorundadır

BTM cihazında, haftanın her günü ve her saatinde banka yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlü olup, para bitmesi ve arıza gibi durumlarda en geç 4(dört) saat içerisinde müdahale ederek, mağduriyete sebebiyet vermeyecektir

Eski HALİ

8.5. Banka, maaşın miktarına bakmaksızın ATM’den günlük nakit çekme miktarını en az 2.500,00 TL (İkiBinBeşYüzTürkLirası)’nın altına düşürmeyecektir. Ancak şubelerden yapılacak para çekme işlemlerinde herhangi bir miktar kısıtlaması yapmayacaktır.

Yeni Hali

8.5. Banka, maaşın miktarına bakmaksızın ATM’den günlük nakit çekme miktarını en az 2.000,00 TL (İkiBinTürkLirası)’nın altına düşürmeyecektir. Ancak şubelerden yapılacak para çekme işlemlerinde herhangi bir miktar kısıtlaması yapmayacaktır.


BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU

BANKA TEKLİF MEKTUBU

Promosyon şartnamesi

EK-1