overlay

KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME

 Son zamanlarda yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerle ilgili olarak Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen atama nakil yönetmeliğine göre normal bir uygulama olarak Ocak, Haziran ve Eylül dönemlerinde olmak üzere yılda 3 defa “İller Arası Yer Değiştirme Sureti ile Atama” ile “Eş Durumu ve Sağlık Mazereti Nedeniyle Atamalar” yapılmaktadır. Uzman doktorlarımızın ilimizden ayrılmaları konusunda basında iddia edildiği gibi anormal bir durum söz konusu olmayıp ilimizdeki kamu hastanelerinden herhangi bir nedenle ayrılan uzman doktor sayısı, 2018 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında 2019 yılında daha azdır. (2018 ilk 6 aylık dönemde toplam 116 uzman doktor ayrılmasına karşın 2019 yılı ilk 6 ayında bu sayı toplam 85 dir) Bununla birlikte 2019 yılında şu ana kadar 90 uzman doktor Şanlıurfa’da göreve başlamış olup sunulan hizmetin aksatılmaması için bakanlığımız ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir. Yakın dönemde Sağlık Bakanlığımızın Saha koordinatörlerince 4 gün süren alan bazlı bir İl değerlendirmesi yapılmış ve onların önerileri doğrultusunda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için sağlık hizmetlerinde branş bazlı düzenlemelere gidilerek poliklinik yapan hekim sayısında artışa gidilmiş ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye ek binada atıl vaziyette bulunan 80 yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi aktifleştirilerek (bugün itibariyle yatan bebek sayısı 69) yenidoğan bebeklerimizin şehir dışına sevkinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Hekimlerimizin aldıkları ek ödemeler, ilgili kanunlarca düzenlenmiş olup ilimizde dağıtılan ek ödeme miktarı, Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bir yan dal uzmanının almış olduğu ek ödeme ücretleri, hekimin baktığı hasta sayısı, kullandığı izin süresi gibi faktörler nedeniyle kişiden kişiye göre değişmektedir. 4924 Sözleşmeli personel planlamalarının tüm aşamaları yönetmelikle belirlenmiş olup mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülmektedir. Bakanlığımızın mevzuatı çerçevesinde hareket edilerek 32 uzman hekime bu sözleşme imzalatılarak Şanlıurfa ilimizde hizmet vermeye devam etmeleri sağlanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Basın ve İletişim Birimi