overlay

Dünya Ruh Sağlığı Etkinliği

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü Farkındalık Oluşturulması Amaçlanarak Abide Alişelli Parkından Rabiya Meydanına Kadar Yapılan Yürüyüş Sonunda Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Himmet DURGUT  Yapmış Olduğu Açıklamada;

10 Ekim günü, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından “Dünya Ruh Sağlığı Günü”
olarak kabul edilmektedir. Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki teması “Değişen Dünyada
Gençler ve Ruh Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Bu tema çerçevesinde yeni neslin ruh sağlığının
korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratmayı, uzun vadeli çalışmalarımızda
ise gençlerin dayanıklılığını arttırmayı ve önlenebilir ruhsal hastalıkları önlemeyi
hedeflemekteyiz.

Gençlik dönemi, bireyin yetişkin rolüne hazırlandığı, kimliğini oluşturmaya başladığı çok
önemli bir dönem olmakla birlikte, önemli ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riskini de
barındıran bir dönemdir. Günümüz gençleri daha önceki dönemlerden daha farklı ve daha hızlı
değişimlerin olduğu bir dönemde yaşamakta, yoğun olarak teknolojik gelişmelere maruz
kalmaktadır. Bu hızlı değişim ve gelişmeler, onların hayatında olumlu olduğu kadar, doğru
olarak desteklenmediğinde olumsuz bir takım etkilere de sebep olabilmektedir. Gençlerin
birçoğu teknolojinin sunduğu sanal ilişkilerle bağ kurmaya çalışırken, sosyal etkileşimin azlığı
onları yalnız hissettirmektedir. Ruh sağlığını güçlendirecek ya da psikososyal destek
alabilecekleri doğru kaynakları da bilememektedir. Bu nedenle onların doğru yönlendirilmeleri
ve psikososyal yönden aradıkları destekleri nereden bulacakları konusunda bilgilendirilmeleri
gerekmektedir.

Gençler ve ruh sağlığına dikkat çekmek üzere 10 Ekim’de Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklarımız ve ilgili derneklerin de işbirliği
ile 81 ilimizde gençlik merkezleri, kütüphaneler, üniversiteler, okullar ve sağlık
merkezlerimizde eş zamanlı bir farkındalık çalışması yürütülecektir.
Gençler geleceğimizin teminatıdır ve geleceğimiz gençlerin sağlıklı, mutlu ve üretken
olmalarına bağlıdır.


 • 2018-ruhsaglıgıetkinlik (1).JPG
 • 2018-ruhsaglıgıetkinlik (10).jpg
 • 2018-ruhsaglıgıetkinlik (11).JPG
 • 2018-ruhsaglıgıetkinlik (2).JPG
 • 2018-ruhsaglıgıetkinlik (3).JPG
 • 2018-ruhsaglıgıetkinlik (4).JPG
 • 2018-ruhsaglıgıetkinlik (5).JPG
 • 2018-ruhsaglıgıetkinlik (6).JPG
 • 2018-ruhsaglıgıetkinlik (7).JPG
 • 2018-ruhsaglıgıetkinlik (8).JPG
 • 2018-ruhsaglıgıetkinlik (9).JPG