T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Genel Nitelikli Yazı Ve Görüşler

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Web Bağlantısı10. Avrupa Aşı Haftası

Web Bağlantısı15 Eylül Dünya Prostat Günü

Web Bağlantısı4207 Sayılı Kanun Uygulamaları

Web BağlantısıAktif Kanser Kayıt Merkezleri

Web BağlantısıBeslenme ve Diyetetik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Staj Programı

Web BağlantısıEvde Sağlık Hizmetleri Koordinasyonu Ve Takibi

Web BağlantısıEvde Sağlık Hizmetleri-1

Web BağlantısıEvde Sağlık Hizmetleri-2

Web BağlantısıGazilerin Tedavileri

Web BağlantısıGöçmen Sağlığı Birimlerinde Verilen Hizmetlere Dair Veri Fonu

Web BağlantısıGöçmen Sağlığı Merkezleri-Birimleri

Web BağlantısıHastanelerde Ölüm Belgesi Düzenlenmesi

Web BağlantısıHizmet İçi Eğitimler

Web BağlantısıHPV Numune Alımına Başlanması

Web BağlantısıHPV Taraması Süreci

Web BağlantısıHSBS Evde Sağlık Hizmetleri

Web BağlantısıIrak Uyruklu Yabancılara Sunulacak Sağlık Hizmetleri

Web BağlantısıKanser İstatistikleri

Web BağlantısıKanser Taramaları

Web BağlantısıKolorektal Kanseri Taramaları

Web BağlantısıKoruyucu Ağız Ve Diş Sağlığı Programı

Web BağlantısıMamografi Çekim Sayısı

Web BağlantısıMamografi İl Teşkilat Bilgi Formu

Web BağlantısıMeme Kanseri Tarama Programı Ulusal Standartları

Web BağlantısıMerkez ve Taşra Teşkilatında Yapılacak Öğrenci Stajlarına İlişkin Usul ve Esaslar

Web BağlantısıMevsimlik Tarım İşçilerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri-1

Web BağlantısıMevsimlik Tarım İşçilerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri-2

Web BağlantısıMobil Ketem ve Merkezi Raporlama Hakkında 1

Web BağlantısıMobil Ketem ve Merkezi Raporlama Hakkında

Web BağlantısıObezite ile Mücadele” İşbirliği Protokolü

Web BağlantısıSağlıklı Beslenme ve Obezite Danışmanlığı Hizmetleri

Web BağlantısıSaha Ziyaret Günü

Web BağlantısıSAHU - Sözleşmeli Aile Hekimlerine Verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Usul ve Esasları

Web BağlantısıSAHU’da Ders Saatleri için Esnek Mesai Uygulanması

Web BağlantısıSAHU'da, Askerlik ve Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Dönüşü Eğitime Devam Edilmesi ve Rotasyonların Eğitimin İkinci Yılından İtibaren Planlanması

Web BağlantısıÖlüm Belgesi Düzenleme Ve Adli Nöbet İşlemleri

Web BağlantısıPalyatif Bakım

Web BağlantısıServiks Kanseri Tarama Programı Ulusal Standartları

Web BağlantısıUygulama Kurulları Bakan Onayı

Web BağlantısıYönetim Karar Defteri

Web Bağlantısı2015-2016 Eğitim Öğretim Dönemi Ana Sınıfı ve Okul Aşı Uygulaması

Web Bağlantısı2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Okul Aşı Uygulamaları

Web BağlantısıAFP Sürveyans Çalışmaları

Web BağlantısıAşı Antiserum Soğuk Zincir ve Stok Takip Sistemi

Web BağlantısıAşı Nakil Kabı Dağıtımı

Web BağlantısıAşı Uygulamalarının Reddi

Web BağlantısıBölge Dışı Aşı Formu

Web BağlantısıICD.10 Kodlarına Göre Geriye Yönelik AFP Vaka Taraması

Web BağlantısıKızamık Bilim Danışma Kurulu Kararları

Web BağlantısıKızamık Eliminasyon Programı

Web BağlantısıKızamık Ulusal Doğrulama Komitesi Kararları

Web BağlantısıKızamık Ulusal Doğrulama Komitesi Toplantı Kararları

Web BağlantısıRisk Grubu Aşılama hk

Web BağlantısıSağlık Personeline Uygulanan Aşı Miktarı

Web BağlantısıSuçiçeği Aşısı Uygulaması

Web BağlantısıtOPA'dan bOPA'ya Geçiş Saha Çalışması

Web BağlantısıtOPA'dan bOPA'ya Geçiş Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar

Web Bağlantısıİşçi Personel İzinleri

Web BağlantısıToplu İş Sözleşmeleri Görüşmeleri

Web BağlantısıVekil Ebe Hemşire İstihdamı 2

Web BağlantısıVekil Ebe Hemşire İstihdamı

Web Bağlantısı2017 Yılı Yatırım Programına Teklif Edilen Tesislere Ait Bilgi-Belge

Web BağlantısıBakım Onarım Çalışmaları

Web BağlantısıBakım Onarım Tadilat İşleri

Web BağlantısıBakım,Onarım Ve Tadilat İşleri

Web BağlantısıBina Kiralamaları

Web BağlantısıE-Ll Ve E-Lll Grubu İlçe Devlet Hastaneleri Ve TRSM Prototip Proje İhtiyaç Listesi Rehberi

Web BağlantısıGöçmen Sağlığı Birimi Tabelaları

Web BağlantısıKentsel Dönüşüm Projelerinde Sağlık Tesis Alanları Ayrılması

Web BağlantısıMuvakkat Yapılacak Arsalar

Web BağlantısıSağlık Evi Hizmet Bölgesi ÇKYS Veri Girişi

Web BağlantısıSağlık Evleri

Web BağlantısıTahsis Değişikliği

Web BağlantısıTahsis Kaldırma

Web BağlantısıTanıtıcı Bayrak Ve Tabelalar

Web BağlantısıTaşınmaz ÇKYS CBS Kayıtlarındaki Eksikler

Web BağlantısıTeknik Personel Planlaması

Web Bağlantısı2013 HSL Anket Kitapçığı

Web BağlantısıAnaliz Raporu

Web BağlantısıÇalışan Sağlığı Yönelik Klinik Analizler

Web BağlantısıDenetim Listesi

Web BağlantısıDoğal Mineralli Sularda Patojen Mikroorganizma Analizi

Web BağlantısıGenelge 2016-18

Web BağlantısıGözetimli Hizmet Laboratuvarları

Web BağlantısıHalk Sağlığı Laboratuvar İhtiyaçlarının Temin Edilmesi

Web BağlantısıHalk Sağlığı Laboratuvarları

Web BağlantısıHemodiyaliz Çözeltilerinin Dilsyonunda Kullanılan Suların Analizleri HK

Web BağlantısıHSL Kilinik Dışı Numune Analiz Yetkileri

Web BağlantısıHSL Sorumlusu Görevlendirmesi Hk

Web Bağlantısıİçme-Kullanma Sularında Denetim İzleme Mikrobiyolojik Analiz Yetkisi

Web BağlantısıKlinik Laboratuvar Analizleri

Web BağlantısıKlinik Numuneler

Web BağlantısıL2 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Sulara Yönelik Mikrobiyolojik Analiz Yetkisi

Web BağlantısıLegionella

Web BağlantısıLejyoner Hastalığı Hk

Web BağlantısıNumune Kapları Teknik Şartnamesi

Web BağlantısıOrtak Formlar

Web BağlantısıPDG Analiz Raporu

Web BağlantısıPDG Kapsamında Şahit Numune Analizi Yapan Laboratuvarlar

Web BağlantısıPiyasa Gözetimi-Denetimi (PDG) Numunelerinin Mikrobiyoloji Analizleri

Web BağlantısıPrototip Proje İhtiyaç Listesi Rehberi

Web BağlantısıSıtma Laboratuvarları

Web BağlantısıSularda Numune Kabul Kriterleri

Web BağlantısıSu Numunelerinin Gönderileceği İlleri

Web BağlantısıTalesemi Laboratuvarları

Web BağlantısıTıbbi Laboratuvarlarda Numune Saklama Süreleri, Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Kapsamındaki Testler

Web BağlantısıTüberklüoz Laboratuvarları

Web BağlantısıTüberküloz Tanı Laboratuvarları

Web Bağlantısıyerel Yönetimlerin ve Üniversitelerin Analiz Yapma Yetkisinin Durdurulması

Web BağlantısıYetkilendirilmiş Özel Laboratuvarlar

Web BağlantısıYüzme Suyu Analiz Ücretleri

Web Bağlantısı4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması

Web Bağlantısı31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinlikleri

Web Bağlantısı4207 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Denetimler

Web Bağlantısı4207 Sayılı Kanun Uygulamaları (2)

Web BağlantısıCD

Web BağlantısıKanun Değişikliği

Web BağlantısıTütün Kontrol Çalışmaları

Web BağlantısıÇeltik Ekim Protokolü

Web BağlantısıKene Tutunan Kişi Sayısı

Web BağlantısıKist Hidatik Afiş ve Broşürleri

Web BağlantısıKKKA Bilgi Sistemi

Web BağlantısıKKKA Eğitim Çalışmaları

Web BağlantısıKKKA ve Tularemi Web Bilgi Sistemi

Web BağlantısıKlorokin Kullanımı hk

Web BağlantısıPrimakin Tabletin Kullanımına İlişkin

Web BağlantısıSıtma Hastalığı ile Mücadele Hizmetlerinin Yürütülmesi Genelgesi

Web BağlantısıDijital Röntgen Cihazı

Web BağlantısıRifampisin 100 mg Süspansiyon

Web BağlantısıTüberküloz Hastalarına Yardım

Web BağlantısıTüberküloz İl Koordinatörleri

Web BağlantısıTüberküloz Tedavisi Hk

EK-1 4736 Sayılı Kanun

EK-2 Bakanlar Kurulu Kararı

Web BağlantısıAnket

Web BağlantısıBeyaz Kod Uygulaması

Web BağlantısıÇalışan Sağlığı birimleri

Web Bağlantısıİş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri

Web Bağlantısıİş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü

Web Bağlantısıİşe Giriş Raporları

Web BağlantısıKDS Rapor Ekranı

Web BağlantısıMesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği İzin başvurusu

Web BağlantısıMeslek Hastalığı Ön Tanı Dosya Bilgileri

Web Bağlantısı3. Dönem Toplu Sözleşmenin Ek Ödemeye İlişkin Hususlar

Web Bağlantısı2015 Mali Yılsonu İşlemleri

Web BağlantısıEk Ödeme

Web BağlantısıHizmet Alımlarına İlişkin Muhasebeleştirme İşlemleri

Web BağlantısıMahalli İdarelerden Alacaklar

Web BağlantısıMuhasebe İşlemleri Hk

Web BağlantısıPiyasa Gözetimi Ve Denetimi

Web BağlantısıSuriyeli Misafirlere Verilen Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Web BağlantısıBulaşıcı Hastalıklara Karşı Alınması Gereken Önlemler

Web BağlantısıGrip Benzeri Hastalık Sürveyansı

Web BağlantısıOlay Yönetim Sistemi Yazılımı

Web BağlantısıOlay Yönetim Sistemi

Web BağlantısıAdaylık

Web BağlantısıAdaylık-2012

Web BağlantısıBelge Gönderimi Hakkında

Web BağlantısıDilekçe Hakkının Kullanılması

Web BağlantısıSendika Üye Sayıları Tespit Çalışmaları

Web BağlantısıÖzlük Dosya Devri-1

Ozluk_Dosya_Devri-_EK

Web BağlantısıAntiviral İlaç Kullanımı Ve Hastaların Antiviral İlaçlara Erişiminin Sağlanması

Web BağlantısıAntiviral İlaçlar

Web BağlantısıAvizn İnfluenza

Web BağlantısıBilgilendirme

Web BağlantısıBulaşıcı Hastalık Bildiriminde Gizlilik Hususları

Web BağlantısıBulaşıcı Hastalık Bildirimleri

Web BağlantısıBulaşıcı Hastalıkların İhbar Ve Bildirim Sistemi Genelgesi Uygulaması

Web BağlantısıBulaşıcı Hastalıkların İhbarı Ve Bildirim Sistemi Genelgesi

Web BağlantısıÇalışma Cetvelleri

Web BağlantısıDünya Lepra Günü

Web BağlantısıEHEC

Web BağlantısıElektronik Bilgi Sistemi

Web BağlantısıFormlar

Web BağlantısıGrip Afişi Ve Broşürü

Web BağlantısıGrip Hastalığına Karşı Alınacak Tedbirler

Web BağlantısıHac Ve Umre Dönemi Sağlık Uygulamaları

Web BağlantısıHastane Yatışı Gereken Şüpheli İnfulenza Vakalarının Günlük Takibinin Sonlandırılması

Web BağlantısıLejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi

Web BağlantısıLejyoner Hastalığı Kontrol Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıMers-Cov Yeni Coronavirüs

Web BağlantısıMevsimsel Grip Aşısı

Web BağlantısıReferans Laboratuvarlar Klinik Örneklerin Gönderimi

Web BağlantısıSalgın Raporu

Web BağlantısıSel Baskınlarında Alınacak Önlemler

Web BağlantısıSu Ve Besinler İle Bulaşan Hastalıklar

Web BağlantısıSu Ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar

Web Bağlantısı“Bifenthrin” Aktif Maddesi Ürün Toplama

Web BağlantısıAktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürün

Web BağlantısıAşırı Sıcaklar

Web BağlantısıBeyaz Bayrak

Web BağlantısıBeyaz Bayrak İşbirliği Protokolü

Web BağlantısıBiyosidal Ürünler Takip Sistemi-3 Ayrı Yazı

Web BağlantısıBiyosidal Ürün Analiz Laboratuvarları

Web BağlantısıBiyosidal Ürün Ruhsat Sürelerinin Uzatılması

Web BağlantısıDenetim

Web BağlantısıDichlorvos (DDVP) Aktif Maddesi Ürün Toplatma

Web BağlantısıDiflubenzuron

Web Bağlantısıİçme Kullanma Suyu Dezenfektanı Tespiti_Ustyazi

Web BağlantısıKarbonmonoksit Zehirlenmeleri

Web BağlantısıOyuncaklardan Kaynaklanan Aylık Kaza Veri Formları

Web BağlantısıPansiyonu Olan Okullara Beyaz Bayrak Verilmesi

Web BağlantısıSağlık Koruma Bandı

Web BağlantısıTriflumuron

Web BağlantısıUzun Süreli Stabilite Testleri

Web BağlantısıVirüs Testleri

Web BağlantısıYönetmelik Değişikliği

Web BağlantısıAvans Vermek Veya Kredi Açmak Suretiyle Edinilen Taşınırlar

Web BağlantısıBütçe Takip Modülü

Web BağlantısıE Fatura

Web BağlantısıGelirlerin İdarelerin Kurumsal Koduna Kaydı

Web BağlantısıGelirlerin İdarelerin Kurumsal Koduna Kaydı 2

Web BağlantısıGörevden Uzaklaştırılan Personel

Web BağlantısıGörevinden Çıkarılan Personel

Web Bağlantısıİnceleme Raporu

Web BağlantısıKBS (say2000i) Duyurusu

Web BağlantısıKBS (say20000i) Duyurusu

Web BağlantısıKefalet Senetleri

Web BağlantısıKıdem Tazminatı

Web BağlantısıLabarotuvar Ön İzin hk

Web BağlantısıPasaport İptal İşlemleri

Web BağlantısıPersonelin Ek Ödemesi

Web BağlantısıSeyyar Görev Tazminatı

Web BağlantısıTaşınmaz Trampa İşleri Yardımcı Hesapları

Web BağlantısıASM Gider Ödemeleri

ASM_Gider_Odemeleri_Ek_16922607.pdf

Web BağlantısıAile Hekimliği Ödemeleri

Aile_hekimligi_odemeleri_Ek_17435357.pdf

Web Bağlantısı5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanuna Göre Verilen Sağlık Tedbirleri Kararları İşleyişi

Web Bağlantısı5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Sağlık Tedbirleri Kararları İşleyiş- Komisyon

Web BağlantısıÇocuk İzlem Merkezi(ÇİM) Çalışma Usul Ve Esasları

Web BağlantısıÇPGD İl Eğitimleri

Web BağlantısıÇPGD Programı Süpervizyon Ziyareti

Web BağlantısıDSÖ İntiharların Önlenmesi Kaynak Kitapçıklarının Dağıtımı

Web BağlantısıKYAİŞ Mücadele Programı- Sağlık Çalışanları Eğitimleri

Web BağlantısıRuh Sağlığı Programı 6 Aylık Takip Formu

Web BağlantısıRuh Sağlığı Programları 6 Aylık Takip Formu

Web Bağlantısıİzlem ve Aşı Veri Setlerinde Yapılacak Değişiklikler

Izlem_ve_Asi_Verisetlerinde_Ya_Ek_1.pdf

BEBEK_COCUK_IZLEM_VE_ASI_VERI_SETLERINDE_YAPILACAK_DEGISIKLIKLER-Ek2.pdf

Asi-Izlem_Is_Akis_Algoritmasi-Ek3.pdf

Web BağlantısıArşiv İşlemleri

Web BağlantısıArşiv İş ve İşlemleri

Web BağlantısıKamu Taşıtlan Yönetim Bilgi Sistemi

Web BağlantısıSosyal Tesisler Muhasebe

Web BağlantısıTalimat

Web BağlantısıPedometre Kullanım Kuralları ve Dağıtımı

Web BağlantısıKoruyucu Sağlık Hizmetleri

Web BağlantısıDenetim Formları

Web BağlantısıMuvafakat

Web BağlantısıTetkik ve Sarf Malzeme Gideri

Web BağlantısıE-Nabız Şifre İşlemleri

Web BağlantısıMekan Temin Edilemeyen Aile Hekimliği Birimlerinin Cari Gider Ödemesi

Web BağlantısıKamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı istihdamı

Web BağlantısıAile Sağlığı Merkezlerinin Bakım ve Onarımı

Web BağlantısıAile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri (Değişiklikler İşlenmiş Son Halidir)

Web BağlantısıAile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri

Web BağlantısıKimlik Bilgilerinin Gizlenmesi

Web Bağlantısıİkamet Değişikliği ve Aile Hekimliği Kayıtları

Web BağlantısıKarekod Okuyucu

Web BağlantısıAile Hekimi değiştirme işlemleri

Web BağlantısıASM Personeli Yaka Kartları Hk.

Web Bağlantısı08.05.2015-927- E-Nabız Şifre İşlemleri

Web BağlantısıGebelik Testi

Web BağlantısıASM Giderleri

Web BağlantısıYetkilendirilmiş Aile Hekimliği

Web BağlantısıNüfus ve Coğrafi Yapısı Nedeniyle Nüfusun Zorunlu Olarak Düşük Olduğu Yerler

Web BağlantısıYaşını Dolduran Aile Hekimliği Çalışanları İle Sözleşme İmzalama

Web BağlantısıZMSS

Web BağlantısıASM Tabelaları ve AH Kaşeleri

Web BağlantısıYükümlü Muayenesi Yapacak Aile Hekimleri İçin Psikolojik Değerlendirme Kılavuzu

Web BağlantısıAspiratör Cihazı Hk.

Web BağlantısıAile Sağlığı Elemanı

Web BağlantısıKişi Bilgileri Gizleme

Web BağlantısıGezici Sağlık Hizmeti

Web BağlantısıAile Hekimliği Çalışanlarının Nöbetlerini TSM'lerde Tutması

Web BağlantısıAile Hekimleri Randevu Cetveli

Web BağlantısıHizmet Sözleşmesi

Web BağlantısıASM İlaç Temini

Web BağlantısıAile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri 2

Web BağlantısıE-Nabız Sistemine Geçici Şifre Tanımlanması

Web BağlantısıEPDK Kurul Kararı ve 77 Nolu Sirküleri

Web BağlantısıDamga Vergisinin Kaldırılması

Web BağlantısıToplum Sağlığı Merkezlerince Kişi Kaydı Yapılması

Web BağlantısıTıbbi Sekreterlik Hk.

Web BağlantısıAile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri 3

Web BağlantısıASM'de Bulundurulması Zorunlu Defibrilatörün Özellikleri

Web BağlantısıAile Hekimlğinde Sözleşmenin Askıya Alınması

Web BağlantısıYetkilendirilmiş Aile Hekimliği Talepleri Hk.

Web BağlantısıŞartlı Sağlık Yardımı Protokolü

Web BağlantısıAile Hekimliği Uygulamasında Standart Form Çalışması

Web BağlantısıGezici Hizmet Nüfusu

Web BağlantısıAile Hekimliği Uygulamasında Randevu Hizmeti

Web BağlantısıASM'de Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi, ASM ve AHB İzleme Değerlendirme Formları

Web BağlantısıAile Sağlığı Merkezleri