T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrolün Amacı

Güncelleme Tarihi: 06/03/2020

Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

Ø Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

Ø Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

Ø Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

Ø Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır