T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gruplu ASM /AHB’lerin 2020 Yılı 1. Periyodik Kontrol Değerlendirmeleri

Güncelleme Tarihi: 18/02/2020

        Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 23 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen asgari fiziki şartlar ve teknik donanımlar ile mülga THSK nın aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemleri konulu yazısı ve ekinde yer alan gruplandırma değerlendirme formu çerçevesinde gruplu tüm aile hekimliği birimlerinin 2020 Yılı 1. periyodik kontrol ziyaretleri 01 Mart - 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

       ASM bünyesinde güncel olarak bulunması gereken ve denetim ekibine sunulacak belgeler aşağıdaki linklerde belirtilmiştir: (Belgelerde eksiklik olması halinde değerlendirme raporu eksik evrak olarak yazılacak ve bu doğrultuda işlem tahsis edilecektir.)

        Not: Gruplandırma kriterleri ile ilgili bilgi ve belgeler, Müdürlüğümüz web sitesinde Aile Hekimliği Birimi Gerekli Dokümanlarda güncellenmiştir.
 
Dökümanlar İçin Tıklayınız