T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

BAŞVURU YAPMAYAN ASİL YERİNE YEDEK ALIM İLANI

Güncelleme Tarihi: 16/04/2019


Bakanlığımız taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce istihdam edilecek adayların sözlü mülakat sonuçları Müdürlüğümüz web sitesinde duyuru sayfasında Bakanlığımızın belirlediği 02.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilimize gönderilen isimlerin Müdürlüğümüz tarafından müracaatları alınmış ve mülakata girmeyi hak kazananların isim listesi Müdürlüğümüzce kurulan komisyonun belirlediği mülakat sonucu, Asil, Yedek ve Başarısız olanlar Müdürlüğümüzün web sayfasında ilan edilmiştir.

 İlanda yayınlanan listelerde Asil olarak yerleşenlerin Atamaya esas başvuruları kanuni süre olan 11-12-15 Nisan tarihlerinde alınmıştır. Asil olarak yerleşen listelerden aşağıda belirtilen unvanlara başvuruda bulunulmamıştır.

Başvuruda Bulunmayan Unvanlar ve Kişi Sayısı

  • 1-Veri Girişi Kontrol İşletmeni Listesinden 1 Kişi
  • 2-Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi Lisans Listesinden 1 Kişi
  • 3-Elektrikçi (Genel) Listesinden 1 Kişi

Yukarıda belirtilen unvanlarda başvuruda bulunmayanların yerine listelerde 1. Sıradan başlamak üzere şartları taşıyanların müracaatları 16-18- Nisan tarihlerinde başvuruları alınacaktır.

Not: bu ilan ilgililere tebliğ hükmünde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.