Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şubesi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü               : Ahmet ASLANCAN

Telefon: 0 414 318 72 25

E-Posta: hsm63.bohkd@saglik.gov.tr

Şubenin Görevleri

 a)Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar

-Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
-Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
-Kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak.
-İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin, bedensel ve zihinsel engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmalar organize etmek.
-Bedensel ve zihinsel engelliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermel
-Başta trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve^ konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.
-Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
-Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak.
                        b)Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar

-Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
-Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
-Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
-Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
-Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
-Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
-Kurumca hazırlanan diğer programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
-Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.
-Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.